Bez kategorii

O co nam chodzi?

Wolni jesteśmy tylko teoretycznie, czyli ustawowo. Faktycznie zaś odbiera się nam podstawowe prawo, jakim jest nietykalność osobista. Czymże bowiem, jeśli nie gwałtem na tym prawie, jest obowiązek przyjmowania dowolnego preparatu medycznego pod przymusem ekonomicznym, a do tego prowadzą rozporządzenia rządowe uzależniające pracę w takich zawodach, jak nauczyciel, lekarz, policjant czy żołnierz, od zgody na wstrzykiwanie sobie preparatów. I nieistotne jest, co jest tym preparatem, gdyż kluczową sprawą jest tu łamanie woli osób rozdartych pomiędzy rezygnacją z pracy, a zastrzykiem. Zastrzyk przyjęty pod przymusem tego rodzaju jest gwałtem.


Nasze działania rodzą się ze świadomości zagrożenia dla najbardziej podstawowego prawa człowieka, jakim jest wolność wyboru.
Nie godzimy się na ingerencję w nasze ciała i umysły.
Nie godzimy się na niszczenie etyki lekarskiej, prawa do tajemnicy medycznej i na zastraszanie pracowników służby zdrowia.


Cenzuruje się informacje dotyczące zdrowia, manipuluje się danymi statystycznymi, tworzy się atmosferę strachu.
Niedopuszczalne jest gwałcenie wolności człowieka poprzez narzucanie szczepień bez uwzględnienia zasady ostrożności.


Nasza akcja ma na celu danie każdemu człowiekowi możliwości wyboru : szczepienia lub nieszczepienia bez narażania się na segregację w pracy,  na ograniczenia w dostępie do kultury i życia społecznego.


W obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą druk 1846,
NIE MA NASZEJ ZGODY NA:

1) Restrykcje wobec pracowników za brak szczepienia lub jakiegokolwiek certyfikatu medycznego (poza badaniem medycyny pracy).

2) Wymaganie od klientów w sklepach i instytucjach legitymowania się jakimikolwiek certyfikatami medycznymi.

3) Restrykcje dla zakładów pracy, które nie łamią tajemnicy medycznej pracowników i nie wymagają od nich certyfikatów i paszportów covidowych, ani żadnych innych certyfikatów medycznych (poza badaniami medycyny pracy).

4) Masowe lub wyrywkowe przetwarzanie danych osobowych o statusie sczepienia przez służby państwowe i sanitarne.

5) Przymuszanie dorosłych i dzieci do szczepień, także poprzez restrykcje, ograniczenia czy szykany.
Aktualnie dotyczy to szczególnie placówek medycznych, szkół, urzędów, służb mundurowych.

6) Zmuszanie do noszenia maseczek

 

Comments (1)

  1. Cytat na dziś:

    Odwaga niegodziwców składa się wyłącznie ze strachu innych.
    Bądźcie odważni, a zobaczycie jak opadną im skrzydła.

    św. Jan Bosko.

Comment here