PRZESŁANIE

Nadszedł czas, by powiedzieć “dość”. Stopniowo odbierano nam wolności, także osobistą. Stosowano areszty domowe w formie kwarantanny, zamykano gospodarkę, dostęp do szkół, centrów kultury i sportu. Pretekstem było chronienie nas przed nami samymi. Decydenci uznali, iż naród to nierozumne dzieci, które nie potrafią myśleć samodzielnie. Krok po kroku ograniczano nasze prawa, twierdząc, iż racjonalność i przewidywalność są atrybutami jedynie organów państwa. Nikt nie pytał nas o zdanie i trwa to do dziś. Miara się przebrała.

Jesteśmy wolni. Teraz my, bezpośrednio, stanowimy prawo. Odmawiamy przestrzegania prawa stanowionego przez parlament i rząd. Nasz sprzeciw wobec segregacji sanitarnej wyrażamy poprzez ignorowanie tych przepisów oraz akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego.
Pierwszą z tych akcji jest “Bunt Motyli”, polegający na codziennej, powszechnej kakofonii.

Nadeszła “Godzina W”, zagrożona jest nasza wolność. Pokażmy światu naszą prawdziwą twarz.

„Z POLSKI WYJDZIE ISKRA, KTÓRA ODMIENI CAŁY ŚWIAT”

 

Podpisano,
Zaszczepieni i Niezaszczepieni

 

_______________________________

Przeczytaj także: “O co nam chodzi?”